Despre noi

centru de afaceri Primăria oraşului Negreşti-Oaş a amenajat Centrul de afaceri Negreşti-Oaş într-o fostă centrală termică dezafectată din Cartierul Victoriei – zona Baltă, în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ,,Sprijinul dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1, “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, şi cofinanţat din bugetul local al oraşului Negreşti-Oaş. În cadrul Centrului de afaceri se vor desfăşura activităţi şi servicii integrate menite să sprijine mediul de afaceri din zonă şi să dezvolte parteneriatul public- privat. Suprafaţa clădirii este de 351,44 mp şi cuprinde şase birouri dotate pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor economice pentru şase tineri întreprinzători. Clădirea mai cuprinde un birou administrativ şi de consiliere, sală multifuncţională, grup de toalete, oficiu şi spaţiu pentru centrala termică. Primăria oraşului Negreşti-Oaş va asigura funcţionarea unui birou de consiliere pentru IMM-uri şi mediul de afaceri.