Sprijin pentru tinerii intreprinzatori

Primaria Orasului Negresti Oas a implementat proiectul ,,Centru de afaceri in orasul Negresti Oas” cod SMIS 7653, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1,,Sprijinul dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ,,Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul :,,Centre urbane” Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea durabila a orasului Negresti Oas, prin reabilitarea …