Despre noi

centru de afaceri Primăria oraşului Negreşti-Oaş a amenajat Centrul de afaceri Negreşti-Oaş într-o fostă centrală termică dezafectată din Cartierul Victoriei – zona Baltă, în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ,,Sprijinul dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenţie 1.1, “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, şi cofinanţat din bugetul local al oraşului Negreşti-Oaş. În cadrul Centrului de afaceri se vor desfăşura activităţi şi servicii integrate menite să sprijine mediul de afaceri din zonă şi să dezvolte parteneriatul public- privat. Suprafaţa clădirii este de 351,44 mp şi cuprinde şase birouri dotate pentru a asigura buna desfăşurare a activităţilor economice pentru şase tineri întreprinzători. Clădirea mai cuprinde un birou administrativ şi de consiliere, sală multifuncţională, grup de toalete, oficiu şi spaţiu pentru centrala termică. Primăria oraşului Negreşti-Oaş va asigura funcţionarea unui birou de consiliere pentru IMM-uri şi mediul de afaceri.
read more

Cui se adreseaza?

Realizarea investiţiei “Centru de afaceri Negreşti-Oaş” va duce la îmbunătăţirea productivităţii muncii şi a calităţii produselor şi serviciilor, la valorificarea resurselor materiale şi a forţei de muncă locale şi regionale, în condiţiile aplicării principiilor dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 1. Firmele care vor fi gazduite în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor. Centru de Afaceri Negreşti-Oaş oferă facilităţi pentru IMM-uri care desfăşoară următoarele activităţi: – dezvoltare a afacerii – consultanţă în vederea accesării fondurilor nerambursabile, întocmire de proiecte – prestare de servicii turistice prin agenţii de turism – consultanţă financiară şi de dezvoltare a afacerii – publicitate, marketing şi IT marketing – servicii de proiectare – servicii de consultanţă juridică 2. Personalul angajat al administratorului Centrului de afaceri Negreşti-Oaş – Numărul angajaţilor proprii va fi de 2 persoane. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: – cele aproximativ 20 de persoane care vor fi angajate de firmele care vor închiria birouri în cadrul centrului – societăţile şi persoanele care vor beneficia de serviciile oferite de acest firme – statul roman prin prisma impozitelor si taxelor suplimentare care vor fi generate.
read more

Criterii de acces

Primăria oraşului Negreşti-Oaş anunţă posibilitatea găzduirii în cadrul Centrului de afaceri a 6 microîntreprinderi. Pentru selecţia microîntreprinderilor se stabilesc următoarele criterii de acces:

1. Originea societatilor: punctaj maxim 20 Societati care au sediul in Negresti Oas 20 puncte Societati care au punct de lucru in Negresti Oas 10 puncte

2. Vechimea societatilor: punctaj maxim 20 – Societatile infiintate in ultimul an calendaristic 20 puncte – Societatile infiintate in perioada 1-3 ani 15 puncte – Societatile mai in vasta de 3 ani 10 puncte

3. Societatile care au urmatoarele domenii de activitate: punctaj maxim 28 – dezvoltarea afacerii 28 puncte – consultanta in vederea accesarii fondurilor nerambursabile, intocmire de proiecte 24 puncte – prestare de servicii turistice prin agentii de turism 20 puncte – consultanta financiara si de dezvoltare a afacerii 16 puncte – publicitate, marketing si IT marketing 12 puncte – servicii de proiectare 8 puncte – servicii de consultanta juridica 4 puncte

4. Egalitate de sanse: punctaj maxim 12 – Egalitate de sanse intre agajati ( minim o treime femei) 12 puncte 5. Creearea de locuri de munca: punctaj maxim 20 – Intre 1 si 4 angajari 5 puncte – Intre 5 si 9 angajari 10 puncte – Intre 10 si 14 angajari 15 puncte – Peste 15 angajari 20 puncte Maxim punctaj acordat : 100 puncte Pentru utilizarea spatiilor destinate microintreprinderilor se stabileste chiria in suma de 10 lei/mp/luna pentru spatiile destinate birourilor, 2,5 lei/mp/luna pentru spatiile comune si 50 lei/h sala de conferinta. Documente solicitate: CUI-ul, Statutul societatii, Cerere in care sa se specifice numarul de angajati existenti precum si numarul de angajati noi planificati (barbati , femei). Microintreprinderile interesate pentru gazduirea in cadrul Centrului de afaceri sunt asteptate sa-si depuna cererile de intentie la registratura primarie Negresti Oas, pana la data de 18.06.2013.

read more

Consultanta

Primăria oraşului Negreşti-Oaş va oferi consultanţă persoanelor fizice şi juridice interesate în cadrul biroului de consultanţă care va fi înfiinţat în cadrul Centrului de afaceri. Va fi acordată consultanţă în următoarele domenii: constituire societati comerciale, asociatii si fundatii, fiscalitate, contabilitate, investitii, marketing, management, relatii de munca, proprietate intelectuala, juridic, programe de finantare, protectia muncii, I.T., turism, managementul afacerilor, managementul calitatii, transport, imobiliar, evaluari, constructii, achizitii publice, precum si alte domenii economice si tehnice de interes .
read more